Eller: Hvordan du kan blive (endnu) bedre til, at vide hvad der sker (og gøre noget ved det)

For nylig ledte jeg et kursus med ledere om hvordan man motiverer, kritiserer konstruktivt, sætter rammer og afstemmer forventninger. Det hele uden at have et ledermandat. Ja, det kan lyde lidt mærkeligt, men det er en helt anden historie.

I den forbindelse havde jeg fat i Daniel Pinks TEDtalk om, hvad der i følge ham er faktorerne bag motivation. Det er en gammel traver, jeg ved det, men ideen han præsenterer om, hvad som motiverer, fascinerer mig stadig.

Specielt de tre elementer:

Et billede og et sprog

De tre elementer giver et billede og for mig også et sprog, som handler om meget mere end motivation. Det handler også om balance i livet. Jeg vil påstå, at hvis du er klar over din foretrukne balance mellem de tre elementer i motivationen, så har du en “temperaturmåler,” der kan fortælle dig både når det går dig godt og mindre godt. Ved at have dette perspektiv, eller dette sprog, øges muligheden for at handle og gøre noget ved det, uanset om det er at bevare en god balance eller gøre noget ved en ubalance.

Verden forandrer sig hele tiden, og der er ingen tvivl om, at jo mere tilfreds med dit liv du er, jo bedre er du i stand til at håndtere den foranderlige verden. Håndtere. For det handler ikke om at være stærk og stå fast som en klippe, men netop om at have en passende balance. – Og den balance findes der ingen facitliste for (desværre eller heldigvis, alt afhængig af, hvordan man ser på det).

Tre pejlemærker til balance

Med de tre begreber som pejlemærker, bliver det muligt at være opmærksom på, hvad der bør være en passende balance for at være at kunne være fleksibel og bedst muligt håndtere hvad der sker, på arbejdet og i livet generelt. Det giver også mulighed for at kunne beskrive og forstå hvad der sker, når du er i ubalance og dermed (forhåbentlig) gøre dig bedre i stand til at tage vare på dig selv.

Med andre ord, så åbner det op for flere handlemuligheder, både når du vil bevare noget godt, og når du vil ændre på noget mindre godt.

Hvordan kan det så bruges? Først er det vigtigt at finde ud af, hvad der er din bedste tilstand. Hvis alle de tre dele er afstemt optimalt i forhold til hinanden, hvordan ser det så ud?

Dit ‘bedst balancerede jeg’?

Hvordan ser dit bedste “jeg” ud? Når alt giver mening, når du har styr på tingene (eller måske netop ikke styr på tingene), og du er bedst til det du gør, og i det du er. Det kan være tidspunkter af forskellige længder, uger, dage, timer, ja sågar minutter, hvor du oplever at selvbestemmelse, mestring og meningsfuldhed er afstemt i forhold til hinanden.

Her er en invitation: Tag tid til dig selv, find et rart og hyggeligt sted at sidde, og overvej følgende:

Selvbestemmelse

Hvordan ser det ud, når du har en – for dig – passende selvbestemmelse. Når du har kontrol eller “god nok” indflydelse på dit arbejde og i dit liv? Hvad gør du på disse tidspunkter? Hvad lægger andre mærke til – hos dig – på disse tidspunkter?

Mestring

Hvad er du allerede “bedre end god til”? Hvor oplever du dig selv være på ekspertniveau? Hvad er du for tiden ved at blive bedre til, hen imod at være “den bedste” – både professionelt og privat?

Meningsfuldhed

Hvor ser du tydeligst meningsfuldhed i det du gør, og i det, som du er en del af? For dig selv og i lige så høj grad for andre omkring dig, fra chefen over kollegaen til familien og vennerne. Hvis du kan skabe dig et billede af, hvordan det ser ud i dit liv, når de tre betingelser er opfyldt, er du nået et meget langt stykke vej!

Intet er konstant

Der er gode dage og mindre gode dage. Det betyder også, at den perfekte balance naturligvis ikke er konstant. Der er hændelser i løbet af en uge, som giver en mindre god dag og som bare skal overstås, længere er den ikke. Det er ikke verdensmesterskab i navlepilleri jeg her opfordrer til.

Jeg oplever dog, at det nogle gange går lidt for hurtigt med at diagnosticere, når noget ikke går som ønsket. Begrundelsen kan være, at der er for mange opgaver i øjeblikket, – syge børn som giver bekymringer og for lidt søvn, – meldinger om nedskæringer eller strukturændringer skaber usikkerhed om opgaverne og jobsituationen. Det betyder også, at der nogle gange ikke bliver taget ordentlig tid til at se nærmere på, hvad der egentlig er anderledes når der er ubalance.

Invitation 2: Jeg vil gerne invitere dig til at udføre et lille eksperiment.

Tag temperaturen på din balance

Hvis vi antager, at de tre vigtige faktorer er gældende:

 • at have indflydelse og bestemme i rimelig grad over eget arbejde og liv,
 • at opleve sig selv i en ekspert-lignende tilstand eller at være på vej til at blive bedre til noget og
 • at det som gøres (både af pligt og af lyst) giver mening for en selv og andre

– kan vi forsøge lave et aktuelt overblik, en “balancemåling.”

Til det skal du bruge et skema, som du kan hente her:

Download skema her

Du kan også vælge at tegne det af på et A4 papir.

På papiret er der tre skalaer fra 1 til 10 med overskrifterne:

 1. Selvbestemmelse
 2. Mestring
 3. Meningsfuldhed

Tænk over, hvordan begreberne ser ud i praksis for dig (det gjorde du allerede tidligere i artiklen), og skriv kort hvad “10” repræsenterer for dig, fx:

Selvbestemmelse

 • “10” er fx, at:
 • Jeg kan selv tilrettelægge min opgaver som jeg vil.
 • Jeg kan selv planlægge antallet af mine udenbys møder med kunderne.
 • (Hvad mere?)

Mestring

“10” er fx, at:

 • Jeg oplever gennem flere møder, at jeg bliver bedre til at facilitere og styre mod konsensus.
 • Jeg oplever at jeg behersker et noget nær perfekt øjemål når jeg tager bestik af maskinens placering ved opstilling.
 • (Hvad mere?)

Meningsfuldhed

“10” er fx, at:

 • Jeg kan se, at mine referater bliver brugt til andre møder.
 • Jeg hører, at kunderne er glade for den måde, jeg har tilrettelagt måden at modtage deres klager på.
 • (Hvad mere?)
Hvor er du lige nu?

Husk på, at verden er foranderlig, så det kan kun blive et øjebliksbillede. Sæt et kryds på hver skala, der hvor du vurderer, at du befinder dig lige nu.

Og nu kommer det interessante. Stil dig følgende spørgsmål, der hvor du er tilfreds:

Hvad gør du, at du er der, hvor det er tilfredsstillende?

Ikke noget med at “aj, det er tilfældigt,” “jeg er bare heldig i øjeblikket,” eller “min chef er i godt humør for tiden”. Nej, hvad er din fortjeneste, som har gjort, at du befinder dig der, og ikke lavere på skalaen?

Janteloven kan være stærk i dette lille land, men forsøg alligevel at ignorere den, og klap dig selv på skulderen. Hvordan har du formået at få det sådan, som du har det lige nu?

Næste kryds

Når du ser på skalaerne, de kryds du har sat, og hvad der har bragt dig der: Hvor vil det være OK at være på skalaen, hvis ikke 10? Sæt dit andet kryds på skalaen, hvor du finder det OK:

Hvad ville være anderledes hvis du var der? Hvem ville gøre hvad og fremfor alt hvad ville du så gøre som du ikke gør nu?

Hvis dit kryds er samme sted som du er nu, det vil sige at nu er OK for dig at være, så sæt en ring omkring dit kryds og tænk over:

Hvad fortæller dig, at du fortsat kan blive der på skalaen og ikke ryger lavere ned, og væk fra dit OK? Hvad gør du, som hjælper dig med at blive der på skalaen?

Der er selvfølgelig dage, hvor det er lavere, så her er det interessant at se på:

Hvad vil være et tegn på, at det ikke er permanent, men at du nok skal komme længere op på skalaen igen?

Her er den måske vigtigste pointe, og jeg beklager at jeg vender tilbage til den igen og igen. Som med alle systemer og i dette tilfælde skemaer, er det øjebliksbilleder, som i bedste fald kan give dig et overblik og derigennem øge dine handlemuligheder.

Tag en time-out

Forkæl dig selv, tag en time-out og tjek din balance. Bestemmer du nok? Er du god nok som du gerne vil være det, eller godt på vej derhen? Giver det du laver mening for dig selv og dem omkring dig?

Eller tag en time-out når der er et eller andet, som du er utilfreds med, og ikke lige kan sætte fingeren på.

Uanset hvad, så øger det markant risikoen for, at du bliver klogere på dig selv og hvad du gør OG hvad du kan gøre.

 

Nysgerrig efter mere?

Er du interesseret i skalaer og løsningsfokuseret spørgsmål er her en enkel måde at komme videre på: solutionsurfers.dk/workshops/lethed/

Top foto: Austin Neill